آمار تزریق واکسن جزیره کیش تا روز دوشنبه 30 آبان 1401

آخرین آمار دریافتی از مرکز بهداشت کیش

  • آمار تا روز :  چهارشنبه 2 آذر 1401
  • کل تزریق نوبت اول: 60173 نفر
  • کل تزریق نوبت دوم: 54376 نفر
  • کل تزریق نوبت سوم: 33346 نفر
  • کل تزریق نوبت چهارم: 5147 نفر
  • تزریق تجمیعی: 153042نفر
  • محل واکسیناسیون: مرکز بهداشت درمان بوعلی کیش

آمار ابتلا و بهبود تا روز دوشنبه 30 آبان 1401

کل مبتلایان

10847

کل فوت شدگان

61نفر

موارد بستری

0نفر

ترخیص جدید

0نفر

مثبت جدید

2نفر

بستری در دو هفته گذشته

0 نفر