آمار تزریق واکسن جزیره کیش تا روز چهارشنبه 9 فروردین 1402

آخرین آمار دریافتی از مرکز بهداشت کیش

  • آمار تا روز :  چهارشنبه 9 فروردین ماه 1402
  • کل تزریق نوبت اول: 60242 نفر
  • کل تزریق نوبت دوم: 54481 نفر
  • کل تزریق نوبت سوم: 33443 نفر
  • کل تزریق نوبت چهارم: 5355 نفر
  • کل تزریق نوبت پنجم: 21 نفر
  • تزریق تجمیعی: 153542 نفر
  • محل واکسیناسیون: مرکز بهداشت درمان بوعلی کیش

آمار ابتلا و بهبود تا روز چهارشنبه 9 فروردین 1402

کل مبتلایان

10935

کل فوت شدگان

62نفر

موارد بستری

4نفر

ترخیص جدید

1نفر

مثبت جدید

2نفر