ارتباط با ما

لطفا با تکمیل این فرم، ما را در ایجاد بستری شفاف‌تر جهت ارائه اطلاعات کاربردی‌ یاری رسانید.
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش
نشانی: جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد کیش، طبقه چهارم
تلفن تماس: 44423925 - 076