اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

Image Description
مهدی کشاورز چافجیری
رئیس هیأت مدیره
سال تولد: 1353 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار - گرایش استراتژی
دانشگاه: پیام نور

سال شروع همکاری: 1400

Image Description
احمد رجب پور
عضو هیأت مدیره
سال تولد: 1354 تحصیلات: کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه: آزاد اسلامی تهران مرکزی

سال شروع همکاری: 1400

Image Description
مهدی ادیبان
عضو هیأت مدیره
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
سعید پورزادی
عضو هیأت مدیره
سال تولد: 1355 تحصیلات: کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه: آزاد اسلامی

سال شروع همکاری: 1400

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

Image Description
سعید پورزادی
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش
سال تولد: 1355 تحصیلات: کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه: آزاد اسلامی

سال شروع همکاری: 1400

معاونین سازمان منطقه آزاد کیش

Image Description
مهدی ادیبان
سرپرست معاونت توسعه مدیریت
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
سعید پورزادی
معاون عمرانی و زیر بنایی
سال تولد: 1355 تحصیلات: کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه: آزاد اسلامی

سال شروع همکاری: 1400

Image Description
مرتضی رمضانی گالشی
معاون گردشگری
سال تولد: 1357 تحصیلات: کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه: آزاد اسلامی

سال شروع همکاری: 1401

Image Description
یاسر معاصر
معاون فرهنگی و اجتماعی
سال تولد: 1360 تحصیلات: کارشناسی ارشد
فلسفه دین
دانشگاه: مفید

سال شروع همکاری: 1401

Image Description
علیرضا ابراهیم پور
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
سال تولد: 1346 تحصیلات: دکتری
مدیریت فرهنگی
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سال شروع همکاری: 1400

مدیریت های مستقل سازمان منطقه آزاد کیش

Image Description
میثم سام بند
مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل
سال تولد: 1363 تحصیلات: دکتری
مدیریت - مدیریت رسانه ای
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سال شروع همکاری: 1392

Image Description
فرامرز صحرایی
مشاور و مدیر کل حراست
سال تولد: 1352 تحصیلات: دکتری
مطالعات منطقه ای
دانشگاه: امام حسین (ع)

سال شروع همکاری: 1398

Image Description
امیر ترکاشوند
سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
سال تولد: 1352 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی و استراتژیک
دانشگاه: آزاد اسلامی کیش

سال شروع همکاری: 1389

Image Description
عباس نیک پور
مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی
سال تولد: 1352 تحصیلات: کارشناسی
حسابداری
دانشگاه: علمی و کاربردی

سال شروع همکاری: 1401

Image Description
مدیر حقوقی ، امور قراردادها و املاک
مدیر حقوقی ، امور قراردادها و املاک
سال تولد: .... تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
ابراهیم میرزایی گودرزی
مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات
سال تولد: 1357 تحصیلات: دیپلم - کار و دانش
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: 1400

Image Description
ایرج شرف زاده
مدیر جزایر اقماری
سال تولد: 1338 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی
دانشگاه: آزاد اسلامی کیش

سال شروع همکاری: 1380

Image Description
محمودرضا طهماسب پور
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال تولد: ١٣٥٤ تحصیلات: کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
دانشگاه: علم و صنعت

سال شروع همکاری: 1401

Image Description
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت

Image Description
معصومه رفیعی کتم جانی
سرپرست مدیریت منابع انسانی
سال تولد: 1355 تحصیلات: کارشناسی ارشد
MBA
دانشگاه: تهران پردیس کیش

سال شروع همکاری: 1386

Image Description
حبیب آمرغ فرد
سرپرست مدیریت امور مالی
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
مهدی فتحعلی
مدیر پشتیبانی
سال تولد: 1351 تحصیلات: کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه: تهران پردیس کیش

سال شروع همکاری: 1385/07/17

Image Description
مسعود نیک افروز
مدیر برنامه و بودجه
سال تولد: 1358 تحصیلات: کارشناسی ارشد
صنایع
دانشگاه: تهران

سال شروع همکاری: 1393

مدیران حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

Image Description
علیرضا ساویز
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
علی امیدی
مدیر بازرگانی
سال تولد: 1355 تحصیلات: کارشناسی
شیمی
دانشگاه: تبریز

سال شروع همکاری: 1396

Image Description
محمد پازوکی دولابی
مدیر توسعه تجارت
سال تولد: 1345 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
دانشگاه: آزاد اسلامی کیش

سال شروع همکاری: 1385

Image Description
مدیر تسهیل تولید و صنایع
مدیر تسهیل تولید و صنایع
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

مدیران حوزه معاونت عمرانی و زیربنایی

Image Description
منصور ملانوری شمسی
مدیر امور زیربنایی
سال تولد: 1348 تحصیلات: کارشناسی
برق قدرت
دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

سال شروع همکاری: 1385

Image Description
امین صفایی اصلی
مدیر فنی و عمران شهری
سال تولد: 1348 تحصیلات: کارشناسی ارشد
عمران
دانشگاه: تهران

سال شروع همکاری: 1399

Image Description
شهرام جودت
مدیر طراحی، اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع کیش
سال تولد: 1353 تحصیلات: کارشناسی ارشد
عمران
دانشگاه: آزاد اسلامی شاهرود

سال شروع همکاری: 1386

مدیران حوزه معاونت گردشگری

Image Description
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
سعید یکه دهقان
مدیر بازاریابی و تبلیغات گردشگری
سال تولد: 1360 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت (MBA) - بازاریابی
دانشگاه: تهران پردیس کیش

سال شروع همکاری: 1388

مدیران حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

Image Description
رضا اردلان
مدیر امور فرهنگی و آموزشی
سال تولد: 1345 تحصیلات: کارشناسی ارشد
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
دانشگاه: تربیت مدرس

سال شروع همکاری: 1380

Image Description
عقیل نقشبندی
مدیر امور اجتماعی، بهداشت و درمان
سال تولد: 1356 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
دانشگاه: تهران پردیس کیش

سال شروع همکاری: 1378

Image Description
بدریه بحرینی
مدیر امور هنری
سال تولد: 1357 تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
دانشگاه: تهران پردیس کیش

سال شروع همکاری: 1380

مدیران عامل شرکت های تابعه

Image Description
علیرضا ابراهیم پور
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
سال تولد: 1346 تحصیلات: دکتری
مدیریت فرهنگی
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سال شروع همکاری: 1400 

Image Description
محسن نظرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
عزت‌الله محمدی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه ها
سال تولد: 1355 تحصیلات: کارشناسی ارشد
عمران
دانشگاه: صنعتی شریف پردیس کیش

سال شروع همکاری: 1379

Image Description
ابوالفضل اسناوندی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی کیش
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

رؤسای مؤسسات وابسته

Image Description
فرهاد نصراله پور
سرپرست مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: نامشخص

Image Description
کامران فردوسی
سرپرست بیمارستان کیش
سال تولد: نامشخص تحصیلات: نامشخص
نامشخص
دانشگاه: نامشخص

سال شروع همکاری: 1401

Image Description
محمد عزیزی
سرپرست اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش
سال تولد: 1363 تحصیلات: کارشناسی
کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه: موسسه آموزش عالی کیش

سال شروع همکاری: 1395