جهت استعلام وضعیت بومی سرپرست خانوار لطفا کد ملی مورد نظر را وارد نمایید.